Evolusjons tanker Evolusjon, usannsynlig morsomt Enkel sannsynlighetsregning Oppmuntring X
Blogginnlegg i div aviser        

Oppmuntrende ord for evolusjonsteoretikere.

 

Det er i dag så mange pessimistiske evolusjonsforskere som produserer tanker om klimaet at www.evolusjon.info har funnet det påkrevd å komme med noen oppmuntrende ord.

 

Det burde ikke være noen grunn til pessimisme fremover med tanke på alt det fantastiske som har skjedd bakover.

 

Den vitenskapelige logikken, som finner det sannsynlig at universet starter med et smell, (big bang) finner det nok også like sannsynlig at universet slutter med ett smell.

 

Men i denne tidsperioden, mellom disse to smell, denne tidsperioden som vi nå befinner oss i. Legges, i følge teorien; ett puslespill. Det puslespillet vi kaller livet. Det legges, i følge teorien, med billioner på billioner av små biter som helt tilfeldig dannes i den rette sammenheng.

 

Dette livet starter med ca ingenting. Og legger på, seg, i følge teorien; en kontinuerlig strøm med tilfeldigheter, som produserer hårfine tilpassede utviklinger i et enormt mangfold.

 

Med en slik, kontinuerlig, og enorm mengde kjempeflaks gjennom flere milliarder år, har neppe den moderne evolusjonsteori den minste grunn til å bekymre seg for fremtiden. Dette blir bedre og bedre uansett hva som skjer.

 

Selvsagt vil livet fortsette å utvikle seg tilfeldig til det bedre, uansett om det skjer en såkalt global oppvarming. Det vil skje milliarder av nye tilfeldigheter som forandrer livet og gjør det enda mer fantastisk.

 

Det er dette mønsteret evolusjonsteorien misjonerer for bakover, og som burde forkynnes fremover.?

 

Vis tro på livet, det har alltid blitt bedre og bedre og bedre og bedre. Hvorfor skulle det slutte på grunn av noen grader med oppvarming? Nei nå må vi forlange noe mer optimisme. Løft hodene, se bakover, se forover, stram dere opp, husk på hvor fornuftige dere er.

 

Hilsen Kåre Sørlie

 

REF:  Det ultimate beviset på naturlig seleksjon

Aktuelle linker:   -Darwinisme-i-krise --Utviklingsteorien i krise -
Sorlie.dk--- Haandtverk.no--- Galleri Pus--- Burre Posten--- Lelighet--- Haandtverker.no--- Galleri-blomst--- Evolusjon--- Evolusjon morsomt--- tuntre.info--- Løvetann---